Kemi – EuroSoll

I 2014 udvidede vi, vores allerede brede sortiment, med tilførslen af kemiserien, EuroSoll. EuroSoll-serien består af produkter, der anvendes til afrensning/affedtning og smørelse/pleje. I EuroSoll-serien findes endvidere specialprodukter som silicone- og svejsespray samt glidemiddel med videre.

EuroSoll-serien er fremstillet med kulsyre som drivmiddel, hvilket giver følgende fordele:

 • Bedre og mere sikkert arbejdsmiljø for brugeren

  • Partikelstørrelsen er stor med kulsyre som drivmiddel, hvilket minimerer risikoen for optagelse via luftveje

 • Ikke brandbart

  • Kulsyre er ikke brandbart, hvilket betyder større arbejdssikkerhed

 • Mere aktivt indhold

  • Kulsyren som drivmiddel giver 100 % kapacitetsudnyttelse af midlet

 • Fungerer bedre ved lave temperatursvingninger

  • Kulsyre er ikke lige så påvirkelig af temperaturskifte som propan/butan (gas)

 • Mindre miljøbelastende

  • Kulsyre påvirker drivhuseffekten mindre end propan/butan (gas)

 • Produkterne er ikke mærkningspligtige

Klik her for yderligere oplysninger omkring produktsortimentet, kontakt os på telefon: +45 48 26 08 56 eller send en e-mail til selskov@selskov.dk