Kemi – EuroSoll

I 2014 udvidede vi, vores allerede brede sortiment, med tilførslen af kemiserien, EuroSoll. EuroSoll-serien består af produkter, der anvendes til afrensning/affedtning og smørelse/pleje. I EuroSoll-serien findes endvidere specialprodukter som silicone- og svejsespray samt glidemiddel med videre.

EuroSoll serien er fremstillet med kulsyre som drivmiddel, hvilket giver følgende fordele:

 • Bedre og mere sikkert arbejdsmiljø for brugeren
  • Partikelstørrelsen er stor med kulsyre som drivmiddel, hvilket minimerer risikoen for optagelse via luftveje
 • Ikke brandbart
  • Kulsyre er ikke brandbart, hvilket betyder større arbejdssikkerhed
 • Mere aktivt indhold
  • Kulsyren som drivmiddel giver 100 % kapacitetsudnyttelse af midlet
 • Fungerer bedre ved lave temperatursvingninger
  • Kulsyre er ikke lige så påvirkelig af temperaturskifte som propan(butan (gas)
 • Mindre miljøbelastende
  • Kulsyre påvirker drivhuseffekten mindre end propan/butan (gas)
 • Produkterne er ikke mærkningsplitige

Klik her for yderligere oplysninger omkring produktsortimentet, kontakt os på telefon: +45 48 26 08 56 eller send en e-mail til selskov@selskov.dk