Som en del af Selskovs sociale bevidsthed (CSR) og aktive stillingtagen til FN’s Global Compact (The Ten Principels), har vi udviklet en miljøpolitik, som er integreret i de daglige arbejdsgange.

Miljøpolitik

Selskov vil, under hensyntagen til kvalitet og økonomi i virksomhedens drift og service, fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling og arbejde aktivt for at forebygge og mindske miljøpåvirkninger fra virksomhedens aktiviteter.

Inddragelse af miljøhensyn skal være en væsentlig og naturlig ting i hverdagen. Selskov vil dermed medvirke til at sikre, at kommende generationer får et rent og alsidigt miljø.

Selskov vil derfor:

  • Overholde alle gældende love og regler på miljøområdet

  • Efterspørge optimale miljøvenlige produkter og ydelser

  • Løbende foretage forbedringer med henblik på reduktion af ressourceforbrug, spild og affald

Alle medarbejderne i Selskov skal til alle tider være bekendt med og efterleve virksomhedens miljøpolitik.

For Selskov er det vigtigt at tage del i det sociale ansvar; for miljøet, medarbejderne og ikke mindst for det omkringliggende samfund.

Den altafgørende handling i vores arbejde er substitutionsprincippet. Alt hvad der kan erstattes til renere, bedre og mere bæredygtige produkter skal udskiftes – på denne måde påvirker vi aktivt ikke kun vores leverandører, men bringer arbejdet aktivt videre til vore kunder.

Vi mener, at små indsatser gør stor forskel!